Thứ hai Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Văn hóa - Xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Bác Hồ với Hà Giang

04/05/2020 07:42

Mọi người Việt Nam đều biết Bác Hồ với trái tim yêu nước thương dân. Thấy dân mình bị đế quốc, phong kiến đàn áp khổ cực, sống cuộc đời nô lệ, Bác Hồ của chúng ta quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Khi gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin, Bác nhận ra đây là con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi đời nô lệ. Bác đã cùng với Đảng ta lãnh đạo nhân dân tiến hành đánh đổ đế quốc, xóa bỏ bộ máy phong kiến cùng với tư tưởng phong kiến đã tồn tại hàng ngàn năm để xây dựng một chế độ mới do nhân dân làm chủ. Trong quá trình thực hiện, Đảng và Bác kiên quyết loại bỏ những người là cán bộ, đảng viên của Đảng có quan điểm trái với tư tưởng thương dân, vì dân. Điều đó được thể hiện rõ trong đường lối, chính sách và các bài nói chuyện của Bác. Không dừng lại ở việc ban hành văn bản về đường lối chính sách mà Bác dành thời gian xuống các địa phương thăm, nắm bắt cuộc sống của dân, tình hình cán bộ đảng viên thực hiện đường lối, chính sách đối với dân để động viên, uốn nắn, chỉ bảo, yêu cầu cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Hà Giang

 Năm 1961, tỉnh ta tổ chức Đại hội Đảng bộ và Đại hội sản xuất Hà Giang,  Hồ Chủ tịch lên thăm tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc đối với Đảng bộ, đồng thời Bác nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tám điểm Bác nói với đồng bào thì nhiều người biết thông qua báo chí. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh in tám điều Bác Hồ chỉ đạo để toàn dân biết và thực hiện. Còn bốn điểm Bác nói trong Đại hội Đảng thì ít người biết, do đó tôi xin trích dẫn bốn điểm mà Bác nói với cán bộ, đảng viên của Đảng.

Đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nghe Bác nói chuyện trong dịp Bác lên thăm Hà Giang năm 1961. Ảnh: Tư liệu

Điểm đầu tiên và trước hết là vấn đề đoàn kết, Bác nói: “Một là phải đoàn kết dân tộc và cán bộ phải tuyên truyền giải thích cho tất cả đồng bào hiểu tinh thần làm chủ nước nhà, khi trước chúng ta làm nô lệ cho Tây, Nhật, vua quan địa chủ. Bây giờ ta làm chủ, các cô, các chú, các cháu đây làm chủ nước nhà. Nhưng không phải ai cũng hiểu tinh thần làm chủ đâu. Vì vậy cần phải tuyên truyền, giải thích cho ai cũng hiểu tinh thần làm chủ nước nhà và đoàn kết dân tộc”.

Thực sự, khi đó phần lớn nhân dân ta đã vào tổ đổi công và hợp tác xã, vấn đề đoàn kết dân tộc, người dân Hà Giang đã được tuyên truyền, giải thích khi tiến hành vận động thành lập Khu tự trị Việt Bắc và khi cải cách ruộng đất; còn làm chủ nước nhà thì đúng như Bác nói không phải ai cũng hiểu, do đó hợp tác xã phải nói cho dân hiểu làm chủ nước nhà là thế nào, trước hết phải làm chủ hợp tác xã nên mới có khẩu hiệu “Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”, nông dân từ 18 tuổi trở lên là xã viên hợp tác xã.

Bác quan tâm vấn đề Đảng lãnh đạo, muốn lãnh đạo phải có chi bộ, điểm thứ hai Bác nói “Củng cố tốt và phát triển chi bộ Đảng và chi đoàn thanh niên lao động”. Bác chỉ ra yếu điểm của tỉnh là chi bộ còn ít, còn có chi bộ kém, Bác nói “Tỉnh ta có 2.000 đảng viên, như thế là còn ít. Trong chi bộ, có chi bộ khá, chi bộ vừa, chi bộ kém, cho nên phải củng cố tốt, phát triển tốt chi bộ và chi đoàn thanh niên”. Tại sao củng cố chi bộ phải đi đôi với củng cố chi đoàn thanh niên, vì Đảng ta coi thanh niên là đội hậu bị và là cánh tay đắc lực của Đảng, do đó chi đoàn thanh niên mà yếu sẽ không phát triển được đảng viên.

Bác quan tâm trong Đảng bộ tỉnh ta còn đảng viên mù chữ, Bác nói “Trong 2.000 đảng viên còn hơn 200 đảng viên mù chữ, đó là một khuyết điểm”, Bác phân tích sâu đảng viên mù chữ không làm được lãnh đạo, do đó “Bác giao cho tỉnh có kế hoạch cho các chi bộ, các địa phương làm sao nội trong năm nay những đồng chí này phải biết chữ, phải biết đọc, biết viết”.

Nói về chi bộ, Bác phê bình “Trong 94 xã ở tỉnh ta, có 29 xã chưa có chi bộ, đấy là khuyến điểm rất lớn. Đảng ta đã có từ hơn 30 năm và nhân dân được giải phóng từ 15, 16 năm rồi, thế mà có 29 xã tức là gần 1/3 tỉnh chưa có chi bộ, thế là khuyết điểm rất lớn. Vậy làm sao phải xây dựng được cơ sở Đảng ở những nơi đó”. Bác phân tích “Vì nơi nào mình không đến thì phản động nó đến, mình không mạnh thì phản động nó mạnh. Không có Đảng thì không có tuyên truyền, giáo dục, không có tổ chức và thế là 1/3 tỉnh còn kém và yếu”.

Bác luôn chăm lo đến cuộc sống của dân, làm sao để không ngừng nâng cao cuộc sống cho dân, đến đâu Bác cũng nói đến tăng gia sản xuất, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bác nói “Hết sức xem trọng việc tăng gia sản xuất với thực hành tiết kiệm để nâng cao đời sống của nhân dân”. Bác đặc biệt quan tâm đến người dân ở vùng cao, Bác nói “Đối với đồng bào rẻo cao, công tác cán bộ nói chung, cả cán bộ tỉnh, huyện còn kém. Từ hồi đế quốc, phong kiến, đồng bào rẻo cao khổ hơn tất cả mọi dân tộc. Vì thế cán bộ phải hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào rẻo cao về kinh tế, chính trị, văn hóa”, nói rồi Bác sợ mọi người trong Đại hội không hiểu Bác hỏi lại “có hiểu không?”, khi Đại hội đồng thanh trả lời “có ạ” Bác mới nói tiếp việc tăng gia sản xuất của tỉnh ta trong năm qua (1960) còn yếu kém, Bác dẫn ra các số liệu cụ thể để minh chứng. Bác cho như thế là lãnh đạo còn kém, Bác nói sâu và rất kỹ với Đại hội, Bác dành phần lớn bài nói của Bác về công tác lãnh đạo:

Cán bộ lãnh đạo trước hết phải đoàn kết nội bộ, chống kéo bè, kéo cánh, chống phân tán tức là phải đúng nguyên tắc lãnh đạo, phải có tập thể”, Bác giải thích “Phải bàn bạc chung, phân công ai phụ trách việc gì phải cho rành rọt” rồi Bác nhắc lại “lãnh đạo phải tập thể, phải phân công phụ trách”.

Cán bộ lãnh đạo phải đi sâu, đi sát với nhân dân. Nếu không đi sâu, đi sát thì không biết nhân dân cần cái gì mà giúp đỡ”.

“Lãnh đạo phải thiết thực”, Bác chỉ ra công việc rất cụ thể từ nước tưới, bón phân thế nào, rồi Bác bảo “Lãnh đạo phải toàn diện”, Bác giải thích và có ví dụ cụ thể, dễ hiểu.

Bác còn quan tâm vấn đề đổi mới, Bác nói “Muốn có mỗi ngày mỗi đổi mới, cán bộ lãnh đạo phải học văn hóa, phải học lý luận, phải học nghiệp vụ”, Bác chỉ rõ “Phải có chế độ học, phải có chương trình, chế độ để kiểm tra lại xem thế nào”.

Cuối cùng Bác yêu cầu “Tất cả cán bộ từ trên như Bác đây xuống đến dưới, từ Trung ương đến xã, các đảng viên, đoàn viên phải đi đúng đường lối, chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng. Một lòng một dạ phục vụ nhân dân, nửa lòng nửa dạ thì không được” và Bác khẳng định làm được như thế “Mới xứng đáng là một đảng viên của Đảng Lao động, mới xứng đáng là đoàn viên thanh niên lao động, thế mới không trái với sự trông chờ của nhân dân”.

 

Gần 60 năm trôi qua, lời Bác vẫn vang vọng trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Hôm nay như Bác nói “Kiểm tra lại” thì tuyệt đại đa số đảng viên của tỉnh đã thấm nhuần lời Bác chỉ bảo, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện theo đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, cuộc sống của đồng bào các dân tộc đã được nâng cao, 98% người dưới 60 tuổi đã biết chữ, hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh thống suốt, giúp người dân lao động sản xuất và mua bán thuận tiện, con đường Hạnh phúc mà Bác đặt tên cho con đường Hà Giang – Đồng Văn nay đã được nối dài xuống đến xã, thôn bản. 96% số hộ trong tỉnh có điện thắp sáng, hầu hết các gia đình trong tỉnh từ vùng cao đến vùng thấp đều có điện thoại cầm tay để giao lưu, liên lạc mở rộng tình thân quen. Hàng vạn cán bộ, đảng viên có trình độ chính trị cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ đại học, trên đại học. Nhờ có đoàn kết toàn dân, đồng thuận từ tỉnh đến xã nên Việt Nam nói chung, Hà Giang nói riêng đã và sẽ chiến thắng trên mặt trận chống đại dịch Covid-19.

baohagiang.vn

Tin khác

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (17/04/2020 13:32)

Hà Giang ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại huyện Đồng Văn (16/04/2020 08:47)

Tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch (15/04/2020 08:35)

Thủ tướng Chính phủ: "dịch làm khó khăn gấp đôi, cần làm gấp ba" (10/04/2020 16:23)

Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương: 'Tất cả trong một' huy động tổng lực ứng phó với Covid-19 (10/04/2020 16:17)

Thành phố tình yêu (13/01/2020 07:31)

Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CCB nghèo, người có công, hộ nghèo xã biên giới (28/09/2019 14:06)

"Chợ tình" Khâu Vai Bến đợi tình yêu! (19/04/2017 07:57)

Trao quà của học sinh Nhật Bản gửi học sinh nghèo Hà Giang (23/08/2016 14:11)

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá " hưởng ứng chương trình “Ngày toàn dân hiến máu 7/4” và chương trình “Chung dòng máu Việt " năm 2016 (06/04/2016 15:52)

xem tiếp