Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Lễ tân ngoại giao

Nước sở tại có quyền không cho túi thư ngoại giao vào hay ra khỏi đất nước mình không?

(24/09/2020 07:45)

Nếu nhà cầm quyền nước sở tại cho rằng túi thư ngoại giao có chứa đựng những đồ vật cần xuất nhập khẩu thì có quyền không cho túi thư ngoại giao vào hay ra khỏi đất nước mình không?

Viên chức ngoại giao có bị truy tố, xét xử trước pháp luật nước sở tại?

(23/09/2020 07:49)

Chẳng hạn, một viên chức ngoại giao gây ra tai nạn giao thông làm chết người, có bị truy tố xét xử trước pháp luật nước sở tại không? Vấn đề bồi thường cho nạn nhân sẽ được giải quyết như thế nào?

Trụ sở Cơ quan đại diện có được cho phép người tị nạn chính trị trú ngụ?

(22/09/2020 07:50)

Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở có cho phép nhà ngoại giao cho phép những kẻ phạm pháp, những người xin tị nạn chính trị trú ngụ trong trụ sở Cơ quan đại diện không?

Chính quyền nước sở tại có thể xâm nhập nhà cửa của Cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp?

(18/09/2020 15:37)

Trong trường hợp cấp bách hoặc có nguy hại chung (cháy, ngập lụt, động đất đất…) chính quyền nước sở tại có thể xâm nhập nhà cửa của Cơ quan đại diện để bảo vệ tính mạng và tài sản bị uy hiếp không?

Quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

(17/09/2020 09:13)

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể được cho là quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao có phải là một trong những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế?

(16/09/2020 08:46)

Căn cứ vào đâu đề có thể nói đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao là một trong những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế?

Các nước có ban hành luật quốc gia về đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao?

(10/09/2020 07:47)

Một số nước đã không nội luật hóa chuyển Công ước Vienna 1961 thành Luật quốc gia mà coi Công ước như pháp luật Nhà nước mình.

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

(08/09/2020 14:10)

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ là mối quan hệ chặt chẽ có tính chất có đi có lại. Chủ quyền quốc gia quyết định chế độ ưu đãi miễn trừ, còn chế độ ưu đãi miền trừ làm cho chủ quyền quốc gia được trọn vẹn.

Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

(04/09/2020 11:27)

Ưu đãi và miễn trừ ngoại giao vừa là sự cần thiết bảo đảm một cách có hiệu quả sự hoạt động của các Cơ quan ngoại giao, vừa là sự cần thiết phải đảm báo tính chất đại diện quốc gia của các cơ quan đó.

Cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao?

(03/09/2020 09:14)

Trong lịch sử quan hệ ngoại giao, các luật gia quốc tế đã dựa trên những lý thuyết nào để làm cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao?

<< >>

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác