Thứ tư Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020

Trung tâm Thông tin tư vấn & Dịch vụ đối ngoại

Trung tâm Thông tin tư vấn & Dịch vụ đối ngoại

13/02/2020 14:30

                                         Giám đốc Trung tâm: VƯƠNG THỊ HIỀN

                                                         - Điện thoại: 3.888.787

                                                         - Di động: 0913.061.388

      - Email: vthien.sngv@hagiang.gov.vn 

 

                                               Công chức: NGUYỄN THỊ THANH HOA

                                                         - Điện thoại: 3.888.787

                                                         - Di động: 0914.597.484

      - Email: ntthoa.sngv@hagiang.gov.vn

 

                                                 Nhân viên: PHẠM HUYỀN CHÂM

                                                         - Điện thoại: 3.888.787

                                                         - Di động: 0949.196.122

 - Email: phcham.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                 Nhân viên: NGUYỄN THỊ MAI LY

                                                         - Điện thoại: 3.888.787

                                                         - Di động: 0888.599.911

 - Email: ntmly.sngv@hagiang.gov.vn

 

                                                 Nhân viên: NGUYỄN THÙY HƯƠNG

                                                         - Điện thoại: 3.888.787

                                                         - Di động: 0913.332.433

 

 

 

 

 

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác