Thứ sáu Ngày 5 Tháng 6 Năm 2020

Văn phòng - Thanh tra

Văn phòng - Thanh tra

13/02/2020 14:29

 

 

                                   Chánh Văn phòng: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

                                                     - Điện thoại: 3.860.215

                                                     - Di động: 0942.548.666

                                                     - Email: nthuong.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                              Chuyên viên: TẠ THỊ THU HƯƠNG

                                                     - Điện thoại: 3.860.215

                                                     - Di động: 0913.238.108

                                                     - Email: ttthuong.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

 

                                               Chuyên viên: TRẦN ANH TOÀN

                                                    - Điện thoại: 3.860.2015

                                                    - Đi động: 0941.055.665

                                                    - Email: tatoan.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                        Kế toán:  THỊ LIÊN

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 0915.647.319

                                                         - Email: ltlien.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                        Văn thư: THƯỢNG THỊ LƯỠNG

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 0912.949.654

                                                         - Email: ttluong.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                        Cán bộ:  MINH TRANG

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 0919.966.629

 

                                                         - Email: lmtrang.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

 

                                                        Lái xe: TRẦN QUANG PHÚ

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 0912.141.902 

                                                        

 

 

                                                   Lái xe: PHẠM ĐĂNG KHOA

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 0912.580.611

 

 

                                 Nhân viên bảo vệ: NGUYỄN NGỌC TIẾN

                                                         - Điện thoại: 3.860.2015

                                                         - Di động: 01256.183.358

 

 

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác