Thứ tư Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam

11/06/2018 21:09

 

I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1 – Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015).

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân:  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

 - Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

 - Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015): bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

·      Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

 + Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

 + Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

·      Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

·      Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

·      Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

           Thời hạn: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi có Chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Những nhà đầu tư sau đây phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

·      Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

·      Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Bước 03: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ gồm:

·      Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

·      Điều lệ công ty.

·      Danh sách thành viên.

·      Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

·      Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

          II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

2. Thông tư 16/2015TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác