Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Hợp tác Quốc tế

13/02/2020 14:10

 

 

                                           Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ THUẬN

                                                         - Điện thoại: 3.862.852

                                                         - Di động: 0913.393.207

                                                         - Email: ntthuan.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                             Phó Trưởng phòng: BÙI LAN HƯƠNG

                                                         - Điện thoại: 3.862.852

                                                         - Di động: 0912.731.883

                                                         - Email: blhuong.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

 

                                        Chuyên viên: TRIỆU ĐỨC THẮNG

                                                         - Điện thoại: 3.862.852

                                                         - Di động: 0983.091.586

                                                         - Email: tdthang.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                        Chuyên viên: BÙI THỊ THU HƯƠNG

                                                         - Điện thoại: 3.862.852

                                                         - Di động: 0947.205.955

                                                         - Email: btthuong.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                Chuyên viên: ĐẶNG THỊ QUỲNH HOA

                                                                  - Điện thoại: 3.862.852

                                                                  - Di động: 0947.205.955

                                                                   - Email: dtqhoa.sngv@hagiang.gov.vn

 

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác