Thứ tư Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

13/02/2020 14:50

 

 

                                                      Giám đốc Sở:  THỊ LAN

                                                     - Điện thoại: 3.866.355

                                                     - Di động: 0913.256.553

                                                     - Email: ltlan.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

 

                                                      Phó Giám đốc Sở: MAI HỒNG THIÊM

                                                     - Điện thoại: 3.866.892

                                                     - Di động: 0914.637.938

                                                     - Email: mhthiem.sngv@hagiang.gov.vn

 

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác