Thứ tư Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020

Phòng Lãnh sự - Người VN ở nước ngoài

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

13/02/2020 14:16

 

                                         Phó Trưởng phòng: HOÀNG THỊ HUYỀN

                                                         - Điện thoại: 3.863.532

                                                         - Di động: 0947.194.876

                                                         - Email: hthuyen.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

 

 

                                              Chuyên viên : TRẦN ĐỨC TRUYỀN

                                                         - Điện thoại: 3.863.532

                                                         - Di động: 0949.849.050

                                                         - Email: tdtruyen.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                                Chuyên viên: NGUYỄN THỊ THU HỢI

                                                         - Điện thoại: 3.863.532

                                                         - Di động: 0916.818983

 

                                                         - Email: ntthoi.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                        Chuyên viên: HOÀNG THỊ THU HÀ

                                                         - Điện thoại: 3.863.532

                                                         - Di động: 0948.290.188

                                                         - Email: httha.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác