Thứ tư Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Quản lý Biên giới

Phòng Quản lý Biên giới

13/02/2020 14:11

 

 

                                                    Trưởng phòng: CHÚC VĂN BỀN

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0915.820.153

                                                             - Email: cvben.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                       Phó Trưởng phòng: VŨ DUY HƯNG

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0852.594.136

                                                             - Email: vdhung.sngv@hagiang.gov.vn

 

 

                                       Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ VIỆT ANH

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0912.336.383

                                                             - Email: ntvanh.sngv@hagiang.gov.vn

 


                                                    Chuyên viên: HOÀNG THANH LIÊM

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0919.006.599

                                                             - Email: htliem.sngv@hagiang.gov.vn

 


                                                    Chuyên viên: NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0356.107.196

 

                                                             - Email: ntmdieu.sngv@hagiang.gov.vn

 


                                                    Chuyên viên: PHAN DIỆU THÚY

                                                             - Điện thoại: 3.863.360

                                                             - Đi động: 0915.434.127

 

 

                                                             - Email: pdthuy.sngv@hagiang.gov.vn

BQT

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác