Thứ tư Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020

Thủ tục Hành chính

THÔNG BÁO: Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC

(17/04/2020 08:40)

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 17/4/2020

Quyết định công bố Danh mục TTHC của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(31/05/2018 16:41)

BQT Website Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị Quyết định công bố Danh mục TTHC của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Quyết định công bố Thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(31/05/2018 16:32)

BQT Website Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhu cầu giải quyết TTHC Quyết định cồng bố Thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

<< >>

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác