Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Thủ tục cho phép đoàn ra

Gửi Email In trang Lưu
Thủ tục: Cho phép tổ chức đoàn ra

11/06/2018 20:51

 Nội dung

I. Lĩnh vực: Ngoại vụ

1. Thủ tục: Cho phép tổ chức đoàn ra

a) Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ đến Sở Ngoại vụ.

Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ, Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu thông tin: đề nghị bổ sung để được thực hiện giải quyết (chỉ được thực hiện 01 lần).

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ ngay sau khi tổ chức thẩm định và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Ngoại vụ (tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh). Trường hợp thủ tục hành chính không được giải quyết phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang).

c) Cách thức thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận trực tiếpqua dịch vụ bưu chính, qua hệ thống điện tử và các hình thức khác.

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đúng quy định: Hướng dẫn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ (hồ sơ gửi trả lại, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện trả phí bưu điện theo quy định).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

+ Sáng: Từ 07 giờ  30 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Trả kết quả: Trả trực tiếp, qua hệ thống điện tử, qua dịch vụ bưu chính (đơn vị nhận kết quả trả phí bưu chính sau khi nhận).

d) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình/công văn, đề án (01 bản chính).

Thư mời của đối tác hoặc văn bản liên quan đến việc tổ chức đoàn ra.

Dự thảo Kế hoạch, lịch trình công tác.

- Dự thảo nội dung làm việc, biên bản dự kiến ký kết (nếu có).

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

f) Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp đặc biệt), cụ thể:

+ Sở Ngoại vụ nhận và thẩm định hồ sơ: 05 ngày

+ Cấp thẩm quyền xem xét, quyết định: 20 ngày.

- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các đồng chí nghỉ hưu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cán bộ đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị cấp tỉnh, cấp huyện (cán bộ diện Ban Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý).

- Cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Thường trực Hội đồng nhân dân ra quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy).

- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ban, ngành tương đương thuộc UBND tỉnh, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Thường trực UBND tỉnh ra quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy).

Trưởng phòng trở xuống của các sở, ban, ngành; Cấp phó trưởng trở xuống các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định, công văn.

j) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề án: mẫu 01

- Công văn: mẫu 02.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung tờ trình/công văn  đề án tổ chức đoàn ra nêu rõ: Mục đích, thành phần, nội dungcông tác, địa điểm, thời gian, kinh phí cho chuyến đi (thành phần đoàn ghi rõ thông tin: cán bộ do bầu cử, công chức, viên chức; mã ngạch, bậc lương, chức vụ); công văn mời, thư mời của đối tác hoặc chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

m) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ chính trị khóa XI;

- Quyết định số 720/QĐ-TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chi tiết Bộ thủ tục vui lòng download tại đây

BQT