Thứ hai Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Thủ tục Hành chính

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO: Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC

17/04/2020 08:40

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 17/4/2020

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, TTHC trong thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19; Công văn số 905/UBND-PVHCC ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 66/KH-UBND và phòng, chống dịch bệnh SARS-COV-2 tại Bộ phận Một cửa; Công văn số 1033/UBND-PVHCC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; Công văn số 1126/UBND-VHXH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; Công văn số 418/VP-PVHCC ngày 16/4/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm PVHCC. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang thông báo:

- Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 17/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến tới Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Giang, địa chỉ https://dichvucong.hagiang.gov.vn (đối với thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tuyến tới Cổng dịch vụ công Quốc gia địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) để được giải quyết và nhận kết quả thủ tục hành chính trực tuyến theo địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích tại nhà theo địa chỉ đăng ký.

Đối với các thủ tục hành chính không thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính trực tuyến được thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện gửi hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà theo địa chỉ đăng ký.

Trong trường hồ sơ TTHC không thực hiện được việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích và mang tính cấp thiết đề nghị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang để được hướng dẫn, hỗ trợ gửi hồ sơ thủ tục hành chính.

- Số điện thoại hỗ trợ gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC trực tuyến: 02193.503.888.

- Số điện thoại hỗ trợ gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC qua DV Bưu chính công ích: 0919.010.787

- Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về quy định hành chính: https://dichvucong.gov.vn, Số điện thoại: 02193.502.888

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang mong tổ chức, cá nhân cùng các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội chung tay chống dịch.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

BQT

Tin khác

Thông báo tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/06/2018 09:47)

Quyết định công bố Danh mục TTHC của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/05/2018 16:41)

Quyết định công bố Thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/05/2018 16:32)

xem tiếp