Thứ hai Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

NGOs

Gửi Email In trang Lưu
Họp Ban vận động ODA của tỉnh

31/03/2020 00:20

Chiều 30/3, Ban vận động (BVĐ) ODA của tỉnh tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và Ban vận động (BVĐ) ODA các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BVĐ ODA của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại cuộc họp.

 Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ODA được các cấp, ngành, các chủ dự án tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật và của nhà tài trợ. Trong năm 2019 và quý 1 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 19 chương trình, dự án triển khai thực hiện, trong đó có 6 dự án do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và 13 dự án do các bộ, ngành T.Ư là cơ quan chủ quản. Các dự án cơ bản được triển khai đúng kế hoạch được duyệt; việc thanh tra, kiểm tra và quyết toán được chú trọng và thực hiện đúng quy định. Kết quả giải ngân trong năm 2019 là 647.387/848.545 triệu đồng, đạt 76,3% kế hoạch vốn được giao. Trong đó vốn đối ứng 58.774/67.245 triệu đồng; vốn ODA là 558.613/781.300 triệu đồng.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020 theo nhu cầu thực tế và phân khai của Bộ chủ quản dự án ODA, tổng kế hoạch vốn của các dự án, chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.033.341 triệu đồng, trong đó vốn ODA là 900.031 triệu đồng, vốn đối ứng là 133.310 triệu đồng. 3 tháng đầu của năm 2020 mới giải ngân đạt 4% kế hoạch. Nguyên nhân dẫn tới chậm giải ngân là do các dự án phải tuân thủ đồng thời quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ, các bước thực hiện đều phải thông qua nhà tại trợ kiểm tra, kiểm soát đến khi nhà tài trợ cho ý kiến không phản đối mới được triển khai các bước tiếp theo; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với Chương trình phát triển Đô thị xanh, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương tại Hà Giang (LRAMP)...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BVĐ ODA của tỉnh khẳng định, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước ngày một hạn hẹp, việc tận dụng nguồn vốn ODA là rất quan trọng đối với việc thực hiện các chương trình, dự án. Vì vậy các ngành, địa phương cần tích cực trong việc vận động, thu hút, quản lý các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị. Cơ quan thường trực, thành viên BVĐ ODA của tỉnh rà soát lại 12 nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh giao để chủ động triển khai thực hiện; các thành viên BCĐ thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo vào ngày 25 hàng tháng. Sở Kế hoach và Đầu tư - cơ quan thường trực BVĐ ODA của tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch thu hút vốn ODA, kế hoạch các dự án, tiểu dự án đã ký kết triển khai thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện, giải ngân nguồn vốn cụ thể trên môi trường mạng. Tập trung triển khai dứt điểm hoàn thành dự án đa mục tiêu của huyện Xín Mần.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng đề nghị thành phố Hà Giang xây dựng lộ trình thực hiện Dự án Đô thị xanh, tiểu dự án vùng Đông Bắc. Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất cơ chế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đúng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án; quản lý công tác đấu thầu đối với các dự án, khuyến khích đấu thầu qua mạng…  

baohagiang.vn

Tin khác

Đồng chí Lý Thị Lan - Giám đốc Sở Ngoại vụ trao giấy khen ghi nhận các thành tích của tổ chức LOAN - Stiftung (CHLB Đức) (10/05/2018 17:03)

Tổ chức Good Neighbors International Hàn Quốc (GNI) khám, chữa bệnh và hoạt động tình nguyện tại Hà Giang (30/09/2015 09:32)

xem tiếp