Thứ hai Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Tin khác

Gửi Email In trang Lưu
Khuyến cáo khi đến Hà Giang mùa dịch Covid-19

17/03/2020 23:02

Dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng ra hầu khắp các nước trên thế giới, để bảo vệ sức khỏe chung, ngăn không cho dịch lây lan trong cộng đồng, từ ngày 07/02/2020, tỉnh Hà Giang đang thực hiện khai báo và cách ly y tế.

 KHUYẾN CÁO

KHI ĐẾN HÀ GIANG MÙA DỊCH COVID-19

 

Dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng ra hầu khắp các nước trên thế giới, để bảo vệ sức khỏe chung, ngăn không cho dịch lây lan trong cộng đồng, từ ngày 07/02/2020, tỉnh Hà Giang đang thực hiện khai báo và cách ly y tế.

1. Việc khai báo y tế là bắt buộc đối với tất cả người Việt Nam và người nước ngoài khi đi vào địa phận tỉnh Hà Giang. Các trường hợp bị sốt đều phải thực hiện cách ly y tế bắt buộc.

2. Khuyến khích sử dụng phần mềm Ncovi để khai báo y tế online hoặc khai báo tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn/ trước khi đi vào địa phận tỉnh Hà Giang.

3. Khi vào chốt kiểm dịch để khai báo y tế bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế đầy đủ và xếp hàng đợi đến lượt khai báo y tế.

4. Luôn mang đầy đủ giấy tờ tuỳ thân trong người khi ra đường hoặc khi đi ra khỏi địa bàn, vì các tỉnh, huyện đều có chốt kiểm dịch liên ngành.

5. Mọi hành vi chống đối, gian dối trong quá trình khai báo y tế bắt buộc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vì một thế giới không có dịch bệnh, rất mong nhận được sự hợp tác.

 

RECOMMENDATIONS

 WHEN TRAVELLING TO HA GIANG DURING THE OUTBREAK OF COVID-19 EPIDEMIC DISEASE

The Covid-19 epidemic disease is increasingly spreading to all over the world. In order to protect the public health and prevent the epidemic from spreading in the community, from February 7th 2020, all travellers coming to Ha Giang province will be required to submit a health declaration upon arrival and those that are assessed to have symptoms of the epidemic will be transferred to designated health facilities for isolation.

1. A health declaration is mandatory for all Vietnamese and foreigners entering Ha Giang province. Those who have symptoms of fever will be forced to go into the compulsory health isolation.

2. Encourage using the Ncovi software to make an online mandatory health or website adress https://tokhaityte.vn/ before going to Ha Giang province.

3. When entering the quarantine posts for a mandatory health declaration, you are required to wear a full medical mask and wait in line for your turn to make a medical report.

4. Always bring your personal identification documents with you when on the road or when going out of the area because you might be required to present them at all inter-branch quarantine posts of all districts and all provinces.

5. All acts of opposing or deceiving in the process of mandatory health declaration will be strictly handled according to the provisions of Vietnamese laws.

For a world without disease, we look forward to receiving your cooperation!

 

关于新冠肺炎(COVID-19 疫情期间前往河江省的注意事项

 

新冠肺炎疫情正在全球多国扩散,为保护大家的生命健康,防止疫情蔓延传播,202027日起,河江省实行健康填报与医疗隔离措施。

1. 强制性健康填报适用于所有进入河江省辖区的越南人及外国人。有发热等异常情况人员将进行强制性医疗隔离。

2. 进入河江省辖区人员,可提前在Ncovi软件上进行在线健康填报。

3. 进入疫情监测点进行健康填报时,必须正确佩戴医疗口罩并依次排队等候填报。

4. 因全国各省、各县都设有联合监测点,出门时请随身携带所有个人身份证件。

5. 强制性医疗监测过程中,如有对抗或欺瞒行为将按越南法律规定严惩。

为了营造一个没有疫病的世界,希望大家积极合作!

BQT

Tin khác

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 17/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (17/03/2020 22:57)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 16/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (16/03/2020 16:59)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 15/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (15/03/2020 20:06)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 14/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (14/03/2020 20:49)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 13/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (14/03/2020 20:42)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 12/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (14/03/2020 20:41)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 11/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (14/03/2020 20:36)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 10/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (14/03/2020 20:33)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 9/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (09/03/2020 17:43)

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày 8/3/2020 (Tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) (09/03/2020 17:41)

xem tiếp