Thứ tư Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Dịch vụ Đối ngoại

Lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2018 tại huyện Xín Mần và huyện Vị Xuyên.

05/08/2018 21:39

Vừa qua Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần và Ủy ban Nhân dân Vị Xuyên tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2018, từ ngày 24-25/7/2018 tại huyện Xín Mần và từ ngày 30-31/7/2018huyện Vị Xuyên, với 187 học viên là các trưởng, phó phòng cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch và Phó chủ tịch các xã, thị trấn.

Đồng chí Lý Thị Lan - Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2018 tại huyện Xín Mần và huyện Vị Xuyên được thực hiện theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2018. Với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kiến thức phong phú, dày dặn kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn thực hành sinh động, dễ hiểu.

Đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần phát biểu tại Lớp tập huấn

Các học viên đã được tiếp thu về các nội dung: Cập nhật thông tin đối ngoại của tỉnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại các địa phương của Trung Quốc (huyện Mã Quan, huyện Malypho) tiếp giáp với huyện Xín Mần và huyện Vị Xuyên; kỹ năng xây dựng dự án và kỹ năng vận động tài trợ; kỹ năng soạn thảo thư tín đối ngoại; kỹ năng tổ chức đoàn ra, đoàn vào; hướng dẫn thực hiện Quyết định 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang; hướng dẫn kỹ năng lễ tân đối ngoại và thực hành lễ tân: phòng hội đàm; hội trường hội nghị, hội thảo quốc tế; lễ tân phòng tiệc, đoàn ra, đoàn vào; kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Plan Hà Giang trình bày kỹ năng viết dự án tại Lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế năm 2018 các học viên đã tiếp thu và cập nhập những kiến thức, thông tin mới và các kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thanh Hoa - TTDVĐN

Tin khác

Lớp bồi dưỡng “Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân” năm 2018 tại tỉnh Hà Giang (14/04/2018 07:53)

Công tác phiên dịch của Trung tâm đầu năm 2017 (20/09/2017 07:41)

Hội đàm lần thứ nhất giữa Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Cục Tư pháp châu Văn Sơn, Trung Quốc (19/09/2017 07:38)

Sở Ngoại vụ Hà Giang làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Sở Ngoại vụ Hải Phòng,Vĩnh Phúc và Cục Ngoại vụ- Bộ Ngoại giao (08/11/2016 10:17)

Hội nghị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang năm 2016 (19/09/2016 10:41)

Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (29/08/2016 14:01)

Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại tại huyện Hoàng Su Phì (07/07/2016 09:33)

xem tiếp