Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Dịch vụ cấp thẻ ABTC lần đầu, cấp lại thẻ ABTC do hết hạn

Gửi Email In trang Lưu
Dịch vụ cấp thẻ ABTC lần đầu, cấp lại thẻ ABTC do hết hạn

11/06/2018 21:06

 I. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1. Hồ sơ gồm:

          - 01 tờ khai mẫu X05;

          - 02 ảnh mới chụp, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng;

          - Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền, cụ thể:

          Văn bản đề nghị cấp thẻ của cơ quan, doanh nghiệp nơi công tác nếu là doanh nhân do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), nếu là doanh nhân do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh nếu là doanh nhân do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ; hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý; hoặc là doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước chi phối.

- Tùy từng trường hợp cụ thể nộp thêm các giấy tờ sau đây:

          + Trường hợp doanh nhân giữ nguyên vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp lại thẻ cũ và văn bản xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc.

          + Trường hợp doanh nhân thay đổi vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp thẻ cũ và văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền.

          + Trường hợp doanh nhân đề nghị bổ sung tên nền kinh tế thành viên thì nộp lại thẻ và văn bản của cơ quan, doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc.

          + Trường hợp thẻ còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân thay đổi số hộ chiếu mới thì nộp kèm thẻ cũ và bản chụp hộ chiếu mới.

          + Trường hợp doanh nhân bị cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên thông báo thẻ không còn giá trị nhập cảnh thì nộp lại thẻ đó và văn bản thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

         + Trường hợp cấp lại thẻ do bị mất thì nộp giấy xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trường hợp khi mất thẻ chưa trình báo thì nộp đơn trình bày về việc mất thẻ.

          + Trường hợp thẻ ABTC bị hư hỏng thì nộp lại thẻ đó.

          + Trường hợp doanh nhân đã được cấp có thẩm quyền (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án các cấp) có văn bản kết luận không còn vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác về tài chính thì nộp lại thẻ và văn bản kết luận của các cơ quan đó.

2. Thời gian:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật).

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

3. Nơi nộp hồ sơ

Trung tâm thông tin tư vấn và dịch vụ đối ngoại – Sở Ngoại vụ Hà Giang.

          4. Lệ phí tư vấn làm thẻ ABTC: Thỏa thuận

          II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.  Thông tư số 28/2016/ TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân ABTC

Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo quyết định số 45/2006.

BQT