Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Thủ tục cho phép đoàn vào

Gửi Email In trang Lưu
Thủ tục: Cho phép đón tiếp đoàn vào

11/06/2018 20:50

 Nội dung

2. Thủ tục: Cho phép đón tiếp đoàn vào

a) Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nộp hồ sơ đến Sở Ngoại vụ.

Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ, Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu thông tin: đề nghị bổ sung để được thực hiện giải quyết (chỉ được thực hiện 01 lần).

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ ngay sau khi tổ chức thẩm định và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Ngoại vụ (tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh). Trường hợp thủ tục hành chính không được giải quyết phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Ngoại vụ trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang.

c) Cách thức thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận trực tiếpqua dịch vụ bưu chính, qua hệ thống điện tử và các hình thức khác.

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đúng quy định: Hướng dẫn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ theo quy định (hồ sơ gửi trả lại, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện trả phí bưu điện theo quy định).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

+ Sáng: Từ 07 giờ  30 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Trả kết quả: Trả trực tiếp, qua hệ thống điện tử, qua dịch vụ bưu chính (đơn vị nhận kết quả trả phí bưu chính sau khi nhận).

d) Thành phần hồ sơ:

- Công văn/tờ trình xin phép cho đoàn vào thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang; kế hoạch, lịch trình hoạt động.

- Văn bản của Bộ, ngành Trung ương, văn bản của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đăng ký, xin phép đến thăm, làm việc tại tỉnh.

- Các dự thảo nội dung làm việc, biên bản dự kiến ký kết (nếu có).

* Đối với các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài hồ sơ bổ sung thêm:

- Giấy phép hoạt động được Bộ Ngoại giao cấp; bản photo hộ chiếu người nước ngoài.

- Kịch bản, nội dung, đối tượng đề nghị phỏng vấn (nếu có).

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

f) Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp đặc biệt), cụ thể:

+ Sở Ngoại vụ nhận và thẩm định hồ sơ: 05 ngày.

+ Cấp thẩm quyền xem xét, quyết định: 20 ngày

Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

Các đoàn vào trưởng đoàn từ cấp Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở xuống của nước ngoài đến thăm và làm việc với tỉnh.

Các tổ chức cá nhân nước ngoài đến nghiên cứu, khảo sát, làm việc tại tỉnh theo các đoàn công tác của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương hoặc theo các chương trình, dự án đã có chủ trương hoặc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp và các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài và hoạt động báo chí đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Trung tâm báo chí nước ngoài.

h) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tỉnh ủy Hà Giang; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

j) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề án: mẫu 01

- Công văn: mẫu 02.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Công văn/tờ trình, đề án hoặc Kế hoạch mời, đón tiếp và làm việc vi đoàn khách nước ngoài cần nêu rõ: Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài; danh sách đoàn (nếu là tổ chức), quốc tịch, chức vụ, nơi công tác, số hộ chiếu (kèm theo bản phô tô hộ chiếu); địa điểm làm việc; nội dung làm việc, chương trình làm việc; thời gian đến và kết thúc.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ chính trị khóa XI;

- Quyết định số 720/QĐ-TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chi tiết Bộ thủ tục vui lòng download tại đây

BQT