Chủ nhật Ngày 27 Tháng 9 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Thủ tục xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

Gửi Email In trang Lưu
Thủ tục: Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

11/06/2018 20:45

 Nội dung

1. Thủ tục: Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

a) Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ đến Sở Ngoại vụ.

Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Bước 2: Sở Ngoại vụ là đơn vị đầu mối có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp, gửi thông tin cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung để được tiếp tục giải quyết: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện một lần).

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện đề tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ ngay sau khi tổ chức thẩm định và nêu rõ lý do.

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Ngoại vụ (tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh). Trường hợp thủ tục hành chính không được giải quyết phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang).

c) Cách thức thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đúng quy định: Hướng dẫn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

+ Sáng: Từ 07 giờ  30phút đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Trả kết quả: Trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

d) Thành phần hồ sơ:

Công văn/tờ trình, đề án xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh.

- Kế hoạch, chương trình Hội nghị, hội thảo;

- Các nội dung liên quan đến hội nghị, hội thảo; chủ đề hội nghị, hội thảo.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư đối với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là doanh nghiệp.

e) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

f) Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc đối với các Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung phải trình xin chủ trương, ý kiến cấp Trung ương.

25 ngày đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị, tổ chức trong nước và nước ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

h) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giaoVăn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho ý kiến.

j) Phí, lệ phí: không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Các văn bản xin phép tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế phải nêu rõ:

- Danh nghĩa tổ chức, mục đích hội nghị, hội thảo quốc tế, thời gian, địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan khảo sát (nếu có).

- Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến); chương trình làm việc, thành phần tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài).

-Thành phần tham dự (số lượng và cơ cấu thành phần đại biểuđối với phía nước ngoài ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, chức danh).

- Nội dung hội nghị, hội thảo: Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong hội nghị, hội thảo quốc tế, gửi kèm tài liệu, tập gấp (nếu có).

- Nguồn kinh phí: Dự trù kinh phí tổ chức và nguồn kinh phí (kinh phí NSNN, tài trợ. Nếu được tài trợ phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tài trợ).

Tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2011.

- Quyết định số 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc Ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chi tiết Bộ thủ tục vui lòng download tại đây

BQT