Thứ ba Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Đối ngoại nhân dân

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023

29/03/2018 15:27

(SNgV HG) - Ngày 29/3, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

 Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 7.3.2003 của UBND tỉnh. Đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hà Giang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức các đoàn công tác đi thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đối ngoại nhân dân với Ủy ban Chính trị hiệp thương Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp với các đơn vị chức năng phía Trung Quốc tuyên truyền, phổ biến các Văn kiện pháp lý về biên giới; đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc hội đàm và ký kết nghĩa giữa thôn, xóm, xã với hương, chấn của hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để cư dân biên giới tăng cường trao đổi hàng hóa, thúc đẩy kinh tế biên mậu, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; luân phiên tổ chức 6 đợt hội đàm và 8 hội chợ thương mại Quốc tế.

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Sau Đại hội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang đi vào hoạt động cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ, chỉ đạo của cơ quan Trung ương Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng quy chế phối hợp với các hội khác ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các thỏa thuận và cơ chế hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Hà Giang và các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc); tập trung xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, kết nối, thiết lập, mở rộng quan hệ với các tổ chức, địa phương phía Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân; các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong tỉnh chủ động, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang hoạt động hiệu quả; các đồng chí trong BCH và hội viên phải trở thành cầu nối gắn kết trong tổ chức và hoạt động của Hội.

 

Đại hội đã bầu BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 8 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

baohagiang.vn

Tin khác

Việt-Trung tăng cường xúc tiến các hình thức giao lưu nhân dân (14/09/2016 10:35)

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/03/2016 14:16)

Hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (30/09/2015 09:39)

Bộ Ngoại giao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà mẹ liệt sỹ tại huyện Mèo Vạc (24/07/2008 17:56)

Gặp mặt đoàn tăng, ni, phật tử Việt kiều về dự Vesak (13/05/2008 15:17)

Việt kiều về nước kinh doanh: Không chỉ có trí tuệ, tài chính, mà còn có lửa ấm (21/03/2008 11:31)

xem tiếp