Thứ hai Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?
Huế
Đà Nẵng
Hà Nội
Khu vực khác

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

01/04/2020 10:26

Từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Giang tại địa chỉ https://dichvucong.hagiang.gov.vn

 Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19; Công văn số 905/UBND-PVHCC ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 66/KH-UBND và phòng, chống dịch bệnh SARS-COV-2 tại Bộ phận Một cửa; Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang thông báo:

1. Việc tiếp nhận thủ tục hành chính

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ (bao gồm nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trường hợp cần thiết, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tuyến tới Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Giang, địa chỉ https://dichvucong.hagiang.gov.vn.

Đối với những thủ tục hành chính chưa thật sự cần thiết, đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng chờ tới ngày 16/4/2020 để gửi hồ sơ.

2. Việc trả kết quả thủ tục hành chính

Trường hợp hồ sơ có kết quả trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng chờ tới ngày 16/4/2020 để nhận kết quả trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc hình thức khác theo quy định.

Để được hướng dẫn gửi hồ sơ trực tuyến đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để được hướng dẫn.

Đ/c Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc - SĐT: 02193.502.888

Đ/c Nguyễn Tiến Điệp, Chuyên viên - SĐT: 02193.503.888

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang mong tổ chức, cá nhân cùng với các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội chung tay chống dịch

Hành chính công Hà Giang

Tin khác

Thông báo: Hãy gửi hồ sơ trực tuyến và đăng ký chuyển phát trả kết quả tại nhà, hạn chế đến trực tiếp tại Trung tâm PVHCC tỉnh Hà Giang (31/03/2020 10:53)

Hà Giang: Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp (02/03/2020 14:09)

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (02/03/2020 14:06)

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (06/02/2020 10:31)

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ (08/11/2019 09:43)

Tạo bước đột phá mới về cải cách hành chính (16/04/2019 08:12)

Văn hóa công sở là phải phục vụ nhân dân tốt hơn (25/02/2019 14:12)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư (01/01/2019 22:44)

Thủ tướng: cách mạng 4.0 không khả thi nếu thiếu con người 4.0 (06/12/2018 14:04)

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác quản lý cơ quan hành chính nhà nước (27/06/2018 14:12)

xem tiếp